Yeni nesillerin toplum yaşamında yerlerini almaları için teknoloji dallarında gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmek için yapılacak paylaşımların kategorisini temsil eder.