WPF – WEB BROWSER IE VERSİYON DEĞİŞTİRME

Merhaba, WPF üzerinde web browser kontrolünü kullananların en büyük sıkıntısı uygulama içerisinde oluşturulan browser’ın IE 7 olarak çalışmasıdır.Bu makalede web browser IE versiyonunu nasıl değiştireceğimizi göreceğiz.

Registry’deki aşağıda belirtilen yola uygulama adında DWord değeri ekleyerek bu sorunu çözebiliyoruz. Bu DWord değerini uygulama içerisinden otomatik olarak aşağıdaki gibi ekletebiliriz.

var path = @"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION";

// Yüklü olan ie versiyonuna göre bu value değiştirilir. (11001 - IE 11)
var browserEmulationValue = 11001;

// Uygulamanın exe dosyasının adını vhost ile birlikte alıyoruz.
var appName = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;

// Oluşturulacak olan değere FEATURE_BROWSER_EMULATION'da daha önceden varmı kontrol ediliyor, yok ise ekleniyor.
if (Registry.CurrentUser.OpenSubKey(path).GetValue(appName) == null)
Registry.CurrentUser.OpenSubKey(path, true).SetValue(appName, browserEmulationValue, RegistryValueKind.DWord);

webBrowser1.Navigate("https://whatbrowser.org/");

Koddaki DWord değeri bilgisayardaki yüklü olan ie versiyonuna göre olmalıdır. Aşağıdaki tabloda ie versiyonuna göre değerleri görebilirsiniz.

Value Description
10001 (0x2711) Internet Explorer 10. Webpages are displayed in IE10 Standards mode, regardless of the!DOCTYPE directive.
10000 (0x02710) Internet Explorer 10. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE10 Standards mode. Default value for Internet Explorer 10.
9999 (0x270F) Windows Internet Explorer 9. Webpages are displayed in IE9 Standards mode, regardless of the!DOCTYPE directive.
9000 (0x2328) Internet Explorer 9. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode. Default value for Internet Explorer 9.
8888 (0x22B8) Webpages are displayed in IE8 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
8000 (0x1F40) Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE8 mode. Default value for Internet Explorer 8
7000 (0x1B58) Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE7 Standards mode. Default value for applications hosting the WebBrowser Control.

Yukarıdaki işlemleri uyguladığınızda sorun çözülecektir.

Kolay Gelsin.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.